සංස්කරණයෙන් තොර සත්‍ය තොරතුරු නිවැරදිව සියල්ල දැන ගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.

  විමර්ශණ කරනවා නම් හරියට කරනවා. මෙතන කිසිම ගැලපීමක් නෑ. වෛරී චේතනාවෙන් කලබව පේන්නේ. ඔය කියන මාධ්‍ය හමුවෙන් අගතියට පත් පාර්ශවයක් ඉන්නවනම් එයාලගේ පැමිණිල්ලක් අරන් එන්න මේ නඩුව ඉස්සරහට ගෙණියනවනම්. කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රෙදි උනා දමයි.   සංස්කරණයෙන් තොර සත්‍ය තොරතුරු නිවැරදිව සියල්ල දැන ගන්න […]

Breaking News