ජනාධිපතිවරයා සම්ප්‍රදානුකූලවත්, ව්‍යවස්ථානුකූලවත් නොවී කටයුතු කිරීම කනස්සල්ලට කරුණක් – තිස්ස අත්තනායක

සංස්කරණයෙන් තොර සත්‍ය තොරතුරු නිවැරදිව සියල්ල දැන ගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

කැලණිය - සේදවත්තේ ගබඩාවක ගින්නක්

Fri Jan 3 , 2020
කැළණිය – සේදවත්ත, කළු පාලම අසල පිහිටි ගබඩාවක ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි වාර්තාවනවා. ගින්න හටගෙන ඇත්තේ රෙදි ගබඩාවක බවයි කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය සදහන් කළේ. මේ වන විට ගිනි නිවීමේ රථ 06ක් එම ස්ථානයට පිටත් කර යවා තිබෙනවා. කාර්යාල වේලාවන් අවසන්ව ඇති මොහොතක මාර්ග තදබදය ඇති බැවින් ගින්න හටගෙන ඇති ස්ථානය<a class="read-more" href="https://www.channelred24.com/%e0%b6%a2%e0%b6%b1%e0%b7%8f%e0%b6%b0%e0%b7%92%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b7%80%e0%b6%bb%e0%b6%ba%e0%b7%8f-%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%b4%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b6%af%e0%b7%8f%e0%b6%b1/"> […]</a>

Breaking News